đặc biệt gan lâu nhất

55= 457 ngày

69=434 ngày

59=442 ngày

45=426 ngày

72=363 ngày

thống kê tổng đề lâu chưa xuất hiện là tổng 0< bao gôm các cặp số 00,19,28,37,64,55,73,82,91>

Tags: ,