những cặp loto đầu bảng gan ngày 12/01/2017

cặp số 45 đã 15 ngày chưa ra  cực đại 34 ngày  từ <ngày 31/01-19/02/2013>

cặp số25 đã 14 ngày chưa ra cực đại  24 ngày từ < ngày 05/02-04/03/2013>

cặp số86 đã 14  ngày chưa ra cực đại là 28 ngày từ <ngày  09/11-06/12/2016>

Tags: